O sboru

ART

 

 

 

 

 

 

 

 

Netradiční sbor

Sdružení ART otvírá pěvecký sbor pro děti od 5ti let co se chtějí bavit, naučit rytmu a zpěvu za pomoci výborného učitele Jana Rosenberga.
Do výuky budou zařazeny různé doplňkové prvky.

Budeme se scházet každý čtvrtek od 16:30 do 17:30 v prostorách ZŠ Kaplického.

V letních měsících plánujeme příměstský tábor.

Kurzovné je 1300,- Kč na pololetí. V případě pozdějšího zápisu se částka úměrně krátí.
Kurzovné od dubna do června činí 500,- Kč.

Jan Rosenberg je:
- hudební skladatel se zkušenostmi ze symfonického orchestru
- zpíval ve sboru i muzikálu
- frontman kapely
- hraje na řadu hudebních nástrojů
- v roce 2013 byl nominován v celorepublikové soutěži "Skutečná liga" na zpěváka roku
- má bohaté zkušenosti s vedením dětského kolektivu

ART - občanské sdružení - spolek

ART = UMĚNÍ

Cílem sdružení je organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže se zaměřením na hudební, výtvarné, kreativní a jiné aktivity. Hlavním posláním je zejména rozvíjení hudebního vzdělání, estetické výchovy a šíření české kultury.

K zabezpečení svých cílů úzce spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, se sponzory, dále spolupracuje s jinými občanskými sdruženími a nadacemi na základě partnerství a vzájemného respektování, jak v české republice, tak i v zahraničí.

Dalšími cíli sdružení jsou podpora sociálně znevýhodněných dětí, prevence kriminality a sociálně-patologických jevů.

 

 

 

o sboru | dokumenty | kontakt | ©2014 ART